Met ingang 25-05 j.l. heeft het Logopediecentrum ( in aansluiting op de adviezen van het RIVM) besloten de praktijk de praktijk voor face-to-face behandelingen, gefaseerd, te hervatten. De cliënten die dit betreft, worden hiervoor benaderd door de behandelend logopedist.

Er zal gewerkt worden volgens de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot de hygiëne maatregelen.

Behandelingen gaan 25 minuten duren ( inclusief de overdracht van de behandeling aan de ouders). De resterende 5 minuten zullen worden besteed het volgen van de hygiënerichtlijnen ( schoonmaak en ventilatie) en administratie.

Per kamer wordt een eigen starttijd gehanteerd om gelijktijdig cliënten- verkeer te voorkomen. De logopedist zal dit aan u kenbaar maken.

De kinderen worden bij de deur opgevangen en gaan in principe alleen de behandelkamer is ( uitzonderingen zijn : bij afname van een intake of een speciale handicap van het kind). Ouders wordt gevraagd precies op de aangegeven tijd aan te bellen, geen andere kinderen mee te nemen en niet in de wachtkamer plaats te nemen. Wellicht kan de behandeltijd gebruikt worden om een boodschapje te doen.

Hartelijke groet, wij hebben er weer zin in!

Het team logopedisten van het Logopediecentrum.