Met ingang 17- maart j.l. heeft het Logopediecentrum ( in aansluiting op de adviezen van het RIVM) besloten de praktijk te sluiten voor face-to-face behandelingen, en verder te gaan met tele- logopedie per internet zitting. Enkel de behandelingen waarvoor een medische indicatie werd afgegeven, zullen nog op face-to-face basis worden gegeven, aan huis of in de praktijk.

We gaan er samen het beste van maken en hopen op deze manier bij te dragen aan het verminderen van verspreiding van het corona virus. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw praktijklocatie

Hartelijke groet,

Het team logopedisten van het Logopediecentrum.