Er zijn verschillende problemen die wij kunnen behandelen, zoals taal, stem, spraak, gehoor, eten en drinken en dyslexie.

Taal (TOS)

Kinderen kunnen tijdens hun taalontwikkeling een achterstand oplopen. Dit kan zich uiten in:

  • taalbegrip
  • zinsbouw (grammatica)
  • woordenschat
  • taalgebruik

Volwassenen met taalproblemen kunnen ook moeite hebben met de bovenstaande aspecten van taal.
Taalstoornissen bij volwassen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door hersenletsel (afasie).
Gehoorstoornissen kunnen bij de taal(ontwikkeling) van zowel kinderen als volwassenen een rol spelen.

Stem

Stemproblemen uiten zich in heesheid, schorheid, of pijn hebben bij het praten. Soms verliezen mensen hun stem of kunnen alleen nog maar fluisteren.
Dit kan veroorzaakt worden door verkeerd stemgebruik of door een aandoening in de stemorganen.
Ook kunnen wij helpen bij stemproblemen bij transgenders, het zgn. genderdysfonie.

Spraak

Klanken kunnen vervormd worden uitgesproken. Soms worden klanken in woorden verplaatst en/of vervangen door een andere klank, of wordt de klank weggelaten.
Hierdoor kan iemand moeilijk verstaanbaar zijn.
Ook het spreektempo en het stemvolume kunnen invloed hebben op de verstaanbaarheid.

Gehoor

Gehoorproblemen kunnen leiden tot problemen met de uitspraak. De klank of het woord wordt niet/slecht gehoord door de persoon zelf. Daarnaast worden klanken of woorden niet goed verstaan bij anderen. Men hoort zijn eigen geluid en dat van anderen niet waardoor het eigen spreken afwijkend wordt.
Bij kinderen kan het dan zo zijn dat de spraak zich niet goed of vertraagd ontwikkeld.

Eten en drinken

Eet- en drinkstoornissen bij kinderen (Preverbale logopedie)

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor eet-drink- en slikproblemen.

Prematuriteit waardoor de kinderen in de eerste weken te moe of te zwak zijn om te drinken. Als de signalen die het ( te vroeg geboren ) kind geeft niet goed worden herkend, kan dat leiden tot ernstige afweer waardoor de voeding heel problematisch verloopt.

Syndroom: het kind kan geboren zijn met een syndroom. Van sommige syndromen is bekend dat er altijd sprake is van voedingsproblemen. Ook zijn kinderen met een syndroom soms trager in hun ontwikkeling, zij hebben daardoor moeite om de nieuwe vaardigheden zoals eten van de lepel of kauwen te leren.

Hersenbeschadiging: Als er sprake is van een hersenbeschadiging kunnen er problemen zijn met de reflexen waarmee het drinken na de geboorte gebeurt, of met de spierspanning, waardoor zuigen, kauwen of slikken lastig is. Kinderen met anatomische afwijkingen in het mondgebied (zoals een schisis) kunnen ook problemen ondervinden bij het leren van eten en drinken.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het maken van de overgang van vloeibare voeding naar vaste voeding, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het kauwen, kan preverbale logopedie uitkomst bieden. De behandelindicatie wordt altijd gesteld door een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Soms is het nodig dat kinderen sondevoeding krijgen. Bij sondevoeding wordt de voeding door een slangetje (meestal via de neus) in de maag gebracht. Sondevoeding kan om meerdere redenen gegeven worden:

♦ als een baby of een jong kind moeite heeft met eten, drinken en/of slikken;

♦ als het kind niet kan zuigen of slikken of voedsel weigert zodat het te weinig voeding binnen krijgt;

♦ als het eten risico’s met zich mee brengt voor het kind.

De logopedist wordt ingeschakeld bij het reguleren maar ook afbouwen van de sondevoeding, zodat orale voeding weer mogelijk wordt.

Dyslexie

Iemand met dyslexie heeft vaak problemen met lezen (woordblindheid), spelling, (auditieve/visuele) klankonderscheiding en (auditief) geheugen.
Een logopedist kan ondersteuning bieden op het gebied van taal en auditieve vaardigheden.
Wij werken sinds 2013 samen met Praktijk Merkelbach. Praktijk Merkelbach doet het onderzoek en schakelt het Logopediecentrum in voor behandeling van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie).