Wij werken met een groot team medewerksters. Zij zijn allemaal allround geschoold en hebben daarnaast nog hun eigen specialismen. Zie onderstaand voor meer informatie en om eventueel rechtstreeks een e-mail te sturen.

Bibi van Ooijen
Na onze start ( nu alweer meer dan 30 jaar geleden) is het Logopediecentrum uitgegroeid tot een professionele, grote praktijk waarin ik me thuis voel en die mij nog altijd uitdaagt in het verwerven én uitdragen van kennis. Door mijn specialisatie als pré-verbaal logopediste, word ik ingeschakeld voor alle problemen die zich kunnen voordoen op het gebied van eet- en drinkproblemen . Naast deze problematiek is de behandeling van taalstoornissen bij (jonge ) kinderen een deelgebied van de logopedie dat mijn sterke interesse (en vaardigheid) heeft. Ook ben ik inmiddels alweer een aantal jaren de logopediste van het Down-team op de down-poli in de Kinderkliniek. De intensieve samenwerking met andere disciplines betrokken bij de zorg voor kinderen met het syndroom van Down is heel efficiënt. Ook het werken in zo'n groot team van logopedisten is geweldig prettig, ik hoop het vak nog lang op deze manier te kunnen uitoefenen.
Stuur Bibi een e-mail
Miranda Kwakman
Sinds 1999 werk ik met veel plezier in de Almeerse vestigingen van het Logopediecentrum, in het begin 3 dagen per week, maar al snel werkte ik er fulltime. Door de jaren heen heb ik verschillende cursussen gevolgd en heb ik mij vooral toegelegd op het behandelen van jonge onverstaanbare/verminderd verstaanbare kinderen, kinderen met taalstoornissen in combinatie met een stoornis binnen het autistisch spectrum en kinderen met taalleerstoornissen. Sinds enkele jaren werk ik op het gebied van dyslexie nauw samen met praktijk Merkelbach. Daarbij fungeer ik als medebehandelaar en uitvoerder van het behandelplan. Vanaf 2021 werk ik met veel plezier twee dagen in onze vestiging in Almere Buiten ( ma/di) en twee dagen in onze vestiging in Lelystad ( woe/do).
Stuur Miranda een e-mail
Sandra Platschorre
Sinds februari 2012 ben ik werkzaam in het logopediecentrum. Het werken in deze grote praktijk bevalt me prima! Het leuke van het werken in een praktijk vind ik de diversiteit aan problemen die je tegenkomt. Dit houdt het werk uitdagend en afwisselend Het werken met kinderen van allerlei leeftijden en met een verschillende problematiek vind ik ontzettend leuk. Binnen de groep kinderen hebben kinderen met gedragsproblemen en/of met een stoornis binnen het autisme spectrum mijn speciale interesse. Naast het werken met kinderen vind ik het werken met volwassenen met stemproblemen erg boeiend.
Stuur Sandra een e-mail
Sanne de Jonge

Ik ben Sanne de Jonge, logopedist en dyslexiespecialist en ben sinds mei 2015 met veel plezier werkzaam bij het Logopediecentrum. Sinds 2019 werk ik zowel op de locatie in Almere Stad, als in Lelystad. Ik werk voornamelijk met kinderen en behandel allerlei logopedische stoornissen, zoals spraak- taalproblematiek, articulatieproblemen en taal-leerstoornissen. Daarnaast houd ik mij bezig met de logopedische aspecten van dyslexie. Ook heb ik ervaring in het werken met kinderen met ontwikkelingsproblematiek, waarbij ik regelmatig samenwerk met andere disciplines. Sinds enkele jaren werk ik als preverbaal logopedist, wat inhoud dat ik logopedische zorg bied aan ouders en kinderen van 0-2 jaar met een hulpvraag op het gebied van eet- en drinkproblematiek.

Stuur Sanne een e-mail
Marije Dijkstra
Ik ben Marije Dijkstra en ik werk sinds augustus 2017 bij het Logopediecentrum op locatie Lelystad, Almere-Stad en Lemmer. Met veel plezier werk ik met alle leeftijden en allerlei doelgroepen. Zo werk ik met kinderen graag spelenderwijs aan allerlei doelen op het gebied van de spraak-/taalontwikkeling en geef ik daarnaast de ouder(s) en omgeving handvaten om deze ontwikkeling te bevorderen. Ik heb veel ervaring met slikstoornissen bij volwassenen en ouderen en heb inmiddels een verdiepende cursus hierover afgerond in 2019. Ook bij andere neurologische stoornissen, zoals dysartrie en afasie oefen ik graag met u aan specifieke doelen. Daarnaast ben ik begaan met volwassenen en ouderen met klachten rondom de stem, adem, spraak, het globusgevoel en algehele communicatie bij verschillende ziektebeelden.
Stuur Marije een e-mail
Gizem Dagarslan

Ik ben Gizem Dagarslan. In de zomer van 2018 heb ik de opleiding logopedie afgerond aan het Windesheim Flevoland. Vanaf juni 2018 ben ik werkzaam bij het Logopediecentrum op de locatie in Almere-buiten als waarnemer voor Mirjam Slager.
In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen. Kinderen helpen bij spraak- en taalproblemen is voor mij het mooiste om te mogen doen. Het geeft mij voldoening om iets voor de mens te kunnen betekenen. Mijn interesse gaat uit naar het behandelen van meertalige kinderen met taalproblemen.

Stuur Gizem een e-mail:
Rivkah Blom
Mijn naam is Rivkah Blom en ik ben afgestudeerd als logopedist aan Hogeschool 'Windesheim in Almere' sinds juni 2020. Vanaf 1 juli ben ik werkzaam bij het 'Logopediecentrum' op de locatie in Almere-Buiten en ben ik één ochtend aanwezig op basisschool de 'Albatros'. Tijdens de opleiding Logopedie heb ik veel ervaring opgedaan bij kinderen die spraak- en taalproblemen hebben en heb ik een minor over taalontwikkelingsstoornissen gevolgd. Om kinderen te prikkelen, begeleiden en uit te dagen, maak ik regelmatig gebruik van spelmateriaal en gaan wij spelenderwijs op ontdekkingstocht. Ik ben van mening dat plezier tijdens het uitvoeren van activiteiten en het aanleren van vaardigheden hand in hand gaan bij de vooruitgang van de behandelingen. Daarnaast heeft de (zang)stem mijn interesse. Het is boeiend om te zien hoe optimale stemgeving een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven. Het mooie aan het vak Logopedie is dat ik ieder uniek individu, jong en oud, kan helpen op een manier die bij hem of haar past. Bij de behandeling staan immers uw behoeften en wensen centraal. Ik vind het daarom belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Voor het verbreden van mijn kennis en vaardigheden hoop ik in de toekomst verschillende cursussen te mogen volgen op allerlei deelgebieden.
Rebecca Blom
Mijn naam is Rebecca Blom en ik heb logopedie gestudeerd aan Christelijke Hogeschool Windesheim. Vanaf 5 augustus ben ik werkende bij het Logopediecentrum op de locaties in Almere-Stad en in Almere-Poort. Ik heb veel ervaring opgedaan met kinderen met spraak- en taalproblemen. Ik vind het belangrijk dat uw kind (weer) plezier heeft in de communicatie. U, als ouder, speelt een grote rol in de ontwikkeling. Daarom vind ik het essentieel dat wij samen, gedurende het hele behandeltraject, kijken naar wat uw kind nodig heeft. Ik word blij van een kind dat na logopedische begeleiding vol zelfvertrouwen zijn of haar toekomst tegemoet gaat. Naast het behandelen van kinderen beleef ik ook plezier aan het begeleiden van volwassenen. Wat mij verder intrigeert, is de spreek- en zangstem. Ik ben van mening dat een goede spreek- en /of zangstem bijdraagt aan prettig communiceren of zingen in het dagelijks leven. Ik hoop mij in de logopedie verder te mogen ontwikkelen door cursussen en bijscholing te volgen en daarbij nieuwe vaardigheden op te doen.