Missie

Wij zijn een logopediepraktijk in Flevoland die kwalitatief hoogwaardige logopedische zorg biedt aan kinderen en volwassenen met een hulpvraag op het gebied van (de voorwaarden van) verbale, pre-verbale en non-verbale communicatie.

Visie

Het Logopediecentrum werkt vandaag en in de toekomst aan goed zorgbeleid. De primaire taak van het Logopediecentrum is het verlenen van goede logopedische zorg met een passende begeleidingsvorm, die recht doet aan de patiënt c.q. cliënt en diens omgeving. Naarmate de patiëntbehoefte zich ontwikkelt, zal het Logopediecentrum hierop anticiperen door goed naar de patiënt te luisteren, onze kennis en vaardigheden op te waarderen, ons te blijven ontwikkelen en innovatief te zijn.

Conform de actuele vraag en op eigen initiatief hebben wij altijd de drive multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te gaan en op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het werkgebied. Wij werken daarnaast aan de realisatie van een efficiënte interne organisatie en excellent werkgeverschap. Voorlichting en preventie zijn en blijven een vast onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, evenals het begeleiden van de volgende generatie logopedisten.
Patiënten, organisaties en samenwerkingsverbanden zoeken het Logopediecentrum op basis van veelzijdigheid en specialisaties.
Door ons met gedrevenheid te blijven inzetten voor deze visie wil het Logopediecentrum gekend en herkend worden als de beste en meest gespecialiseerde logopediepraktijk van Flevoland, die u en uw zorgvraag centraal stelt.