15-07-2019

Na meer dan 30 jaar geleden de praktijk in Almere-stad te zijn gestart, is nu de tijd van afscheid aangebroken. Mariëtte gaat genieten van haar welverdiende rust en zal onze praktijk met ingang van 1 augustus definitief verlaten.

We danken haar voor haar inzet in alle afgelopen jaren waarin zij heeft meegewerkt aan het groot brengen van deze prakijk, zowel in omvang als in kwaliteit.

08-02-2019

Hoera!!

Sanne is ook bevallen! Ze heeft een zoon gekregen! Hij heet Logan en moeder en zoon maken het goed!

28-01-2019
Hoera!!
Mirjam Weber heeft woensdag 23-01 een dochter gekregen!
Ze heet Suus en moeder en dochter maken het goed!

27-12-2018
Zwangerschapsverlof
Het zwangerschapsverlof van zowel Mirjam Weber als Sanne de Jonge, wordt waargenomen door verschillende collega’s van het Logopediecentrum.

09-07-2018

Hoera!!

Mirjam heeft 6 juli een prachtige dochter gekregen.

Ze heet Nora! Moeder en dochter maken het goed!

12-06-2018

Cursus

7 juni j.l. hebben Sanne en Bibi de cursus “drips” met goed gevolg afgerond.

De cursus bood training in het meetbaar registreren van kwijlen, waarmee duidelijk werd wanneer het kwijlen afwijkend is ten opzichte van leeftijdsgenootjes.

Middels de  richtlijn voor therapie die werd gegeven, zal de behandeling van kwijlen verbeterd gegeven kunnen worden.

Een interessante en zinvolle cursus!

04-06-2018

Zwangerschapsverlof Mirjam Slager.

Met ingang van 4 juni j.l. is het zwangerschapsverlof van Mirjam Slager  in gegaan.

Haar werkzaamheden worden met ingang van 18 juni waargenomen door Gizem Dagarslan.

Zij heeft in het verleden naar volle tevredenheid stage gelopen bij het Logopediecentrum, dus wij zijn blij dat zij het team van het Logopediecentrum komt versterken.

21-2-2018

Dag van de Logopedie vraagt aandacht voor ‘Ondersteunde communicatie’


Met Ondersteunde Communicatie geeft de logopedist iedereen een stem


Niet of nauwelijks kunnen spreken, betekent niet dat je niets te zeggen hebt. Ook de ruim half miljoen kinderen en volwassenen in Nederland die zich via spraak niet (meer) kunnen uitdrukken, hebben behoefte om te communiceren. Door andere communicatiemiddelen en –vormen te gebruiken, kunnen zij zich toch uiten. Veel mensen weten niet dat de logopedist daarbij kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart 2018 in het teken van Ondersteunde Communicatie (OC).

Een man met ernstige afasie kan na een training door de logopedist via een spraakcomputer weer communiceren met zijn vrouw. Een 6-jarige jongen met het syndroom van Down die moeilijk verstaanbaar spreekt, leert van de logopedist om ondersteunende gebaren te gebruiken zodat zijn omgeving hem beter begrijpt. Met de intensieve begeleiding door een logopedist kunnen een peuter met ernstige meervoudige beperkingen en haar ouders, met behulp van een oogbestuurde spraakcomputer met pictogrammen, elkaar duidelijk maken wat zij met en van elkaar willen.


Ondersteunde Communicatie
Bovenstaande voorbeelden laten de waarde zien die ‘Ondersteunde Communicatie’ (OC) kan hebben voor mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken. ‘OC geeft hen de mogelijkheid mee te doen, zich te ontwikkelen en te laten zien wie ze zijn,’ verklaart Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ‘In Nederland hebben ongeveer 300.000 kinderen en 300.000 volwassenen problemen met spraak. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet willen of kunnen communiceren. Ieder mens vindt het belangrijk om erkend en gezien te worden. Daarom heeft iedereen behoefte aan communicatie, ook als spraak niet (meer) mogelijk is. Met ‘Ondersteunde Communicatie’ kom je tegemoet aan deze behoefte.’

Hulpmiddelen
Bij Ondersteunde Communicatie kun je gebruikmaken van lichaamstaal en ondersteunende gebaren of van eenvoudige hulpmiddelen, zoals een pictobord en fotoklappers. Ook kun je diverse low-tech en high-tech hulpmiddelen inzetten: van spraakcomputers tot tablets met een grote variëteit aan apps en bedieningsapparatuur, die geschikt zijn voor tekst- en symboolcommunicatie.

De logopedist kan helpen
‘Logopedisten kunnen kinderen en volwassenen met ernstige taal- en spraakstoornissen behandelen en begeleiden’, vertelt Gerna Scholte, logopedist en taal- en spraakpatholoog bij Response-Able. ‘Logopedisten kunnen een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek afnemen naar het verwerken, begrijpen en uiten van de gesproken of geschreven taal. Ook helpen zij bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen én trainen zij in het gebruik ervan. Daar betrekken zij alle communicatiepartners nauw bij. Want communiceren doe je nooit in je eentje! Verder kunnen logopedisten oefeningen aanbieden om met behulp van de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het begrijpen, uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.’

Meer weten over Ondersteunde Communicatie? Neem eens een kijkje op deze sites:

  • isaac-nf.nl van de Nederlands-Vlaamse vereniging voor Ondersteunde Communicatie
  • wegwijzeroc.info over zorg en dienstverlening rond Ondersteunde Communicatie
  • logopedie.nl over logopedie bij verschillende klachten, waaronder spraakstoornissen

8-12-2017: Het is een meisje!

Vandaag is Marjo bevallen van een mooie dochter genaamd “Lieke”. Moeder en dochter maken het goed!

30-10-2017: ziekte en zwangerschap

Met ingang van 7 november gaat Marjo met zwangerschapsverlof.

Gelukkig hebben we de waarneming goed kunnen regelen.

Vanaf 7 november gaat Floortje Poels de waarneming doen op de maandag en dinsdag van Marjo.

Vanaf 10 november gaat Petra Brandsma de waarneming doen op de vrijdag en zaterdag van Marjo.

Ook de waarneming van Brenda is nu goed geregeld.

Rhoca Zieck neemt op maaandag, dinsdag en woensdag waar voor haar.

 25-09-2017: Vacature

In verband met  ziekte van Brenda is er een vacature ontstaan voor waarneming van 3 dagen per week.

Meer informatie is te vinden op de pagina “logopedisten gezocht” van onze web-site

16-09-2017

Op 15 september is Annemieke bevallen van een prachtige zoon Daniël!

04-09-2017

Op 3 september is Trienke bevallen van een prachtige dochter Feline Hanna!

18-8-2017 Zwangerschapsverlof en waarnemingen

Trienke van Geest en Annemieke Bloedjes zijn met zwangerschapsverlof. Marije Dijkstra neemt waar voor Trienke en Else-Marije Mol doet dit voor Annemieke. Zodra de kinderen zijn geboren, zullen wij hierover berichten op deze website.

1-3-2017 Nieuwe website

We hebben een nieuwe website! Het kan zijn dat nog niet alle links goed werken en dat horen we dan graag, zodat we de website nog beter kunnen maken. Mocht je fouten ontdekken of informatie missen, klik dan hier om ons een e-mail te sturen.