Fijn dat u  de website van het Logopediecentrum Almere heeft  gevonden! Het Logopediecentrum is de grootste praktijk van Flevoland met 3 vestigingen in Almere , 1 vestiging in Lelystad en 1 vestiging in Lemmer. In onze praktijk werken 14 logopedisten. Wij behandelen alle problemen op het gebied van logopedie.

Op deze website geven wij informatie over de diverse logopedische problemen, over onze praktijk en ook plaatsen wij hier nieuws op het gebied van logopedie.

Werkwijze

De logopedist

De logopedist behandelt mensen die problemen hebben op het gebied van:

 • stem
 • spraak
 • taal
 • gehoor
 • eten en drinken
 • lezen en schrijven (ten gevolge van taalproblemen

Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie/verzorgers van de patiënt en de ouders/leerkrachten van het kind.
Wat gebeurt er na de verwijzing naar de logopedist?

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek met de logopedist wordt het volgende besproken:

 • Uw  klachten of reden van verwijzing naar de logopedist
 • Informatie over het verloop van de behandeling (verwachte duur, tijd per behandeling, behandelfrequentie)
 • Uitleg over eventuele onderzoeken of testen
 • Uitleg over samenwerking (indien van toepassing) met andere zorgverleners of leerkrachten

Onderzoek

Om een correcte diagnose te kunnen stellen zal de logopedist een onderzoek doen of een test afnemen. Wat dit precies inhoudt is afhankelijk van de klacht en zal tijdens het eerste gesprek besproken worden.

Het diagnose gesprek

Tijdens dit gesprek wordt het volgende besproken:

 • De bevindingen van de logopedist naar aanleiding van het onderzoek en het voorstel verdere behandeling
 • Vooruitzichten
 • Uw toestemming voor het behandelingstraject

De behandeling

Na het diagnose gesprek kan er een start gemaakt worden met de behandeling.
Het aantal behandelingen en de invulling er van is afhankelijk van de klacht of aandoening.
Tijdens de behandeling kunnen evaluatiemomenten plaatsvinden waarin de voortgang wordt besproken en aansluitend uw toestemming voor de vervolgbehandelingen wordt gevraagd.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling wordt er een schriftelijk eindverslag gemaakt, deze is bedoeld voor uw verwijzer (meestal de huisarts of een specialist).
Mocht u naar verloop van tijd behoefte hebben contact te krijgen met de logopedist (om uw vorderingen of eventuele terugval te bespreken), kunt u dit via uw verwijzer bespreken.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket. Dit betekent dat de kosten voor logopedische behandelingen, voorgeschreven door uw verwijzer, door de zorgverzekeraars vergoed worden. Voor personen ouder dan 18 jaar worden de kosten door de zorgverzekeraars wel ten laste van het eigen risico van € 385 (2016) gebracht, voor kinderen tot 18 jaar geldt dit niet.

Kwaliteitsonderzoek

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een cliëntervaringsonderzoek uit. Doet u mee?

Na afloop van de behandeling vragen wij of u  mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Mediquest ( voorheen CTO-logo)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mediquest. Mediquest is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.

Anoniem

Mediquest nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.

Vragenlijst

De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wil je  meer weten? Vraag het ons!

In 2016 hebben wij een 8 als gemiddelde beoordeling ontvangen, wij werken eraan om dit in 2017 nog beter te laten worden.

Missie en Visie

Hieronder onze missie en visie:

Missie

Wij zijn een logopediepraktijk in Flevoland die kwalitatief hoogwaardige logopedische zorg biedt aan kinderen en volwassenen met een hulpvraag op het gebied van (de voorwaarden van) verbale, pre-verbale en non-verbale communicatie.

Visie

Het Logopediecentrum werkt vandaag en in de toekomst aan goed zorgbeleid.
De primaire taak van het Logopediecentrum is het verlenen van goede logopedische zorg met een passende begeleidingsvorm, die recht doet aan de patiënt c.q. cliënt en diens omgeving.
Naarmate de patiëntbehoefte zich ontwikkelt, zal het Logopediecentrum hierop anticiperen door goed naar de patiënt te luisteren, onze kennis en vaardigheden op te waarderen, ons te blijven ontwikkelen en innovatief te zijn.
Conform de actuele vraag en op eigen initiatief hebben wij altijd de drive multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te gaan en op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het werkgebied.
Wij werken daarnaast aan de realisatie van een efficiënte interne organisatie en excellent werkgeverschap.
Voorlichting en preventie zijn en blijven een vast onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, evenals het begeleiden van de volgende generatie logopedisten.
Patiënten, organisaties en samenwerkingsverbanden zoeken het Logopediecentrum op basis van veelzijdigheid en specialisaties.
Door ons met gedrevenheid te blijven inzetten voor deze visie wil het Logopediecentrum gekend en herkend worden als de beste en meest gespecialiseerde logopediepraktijk van Flevoland, die u en uw zorgvraag centraal stelt.

Praktijkfolder

Meer informatie over onze praktijk kan je hier in pdf-formaat downloaden.

Praktijkfolder

Privacyreglement

Om je privacy te garanderen hanteren wij onderstaand reglement.

Privacyreglement

Klachtenreglement

Uiteraard doen wij ons uiterste best om u  naar tevredenheid te behandelen. Mocht u toch een klacht over ons hebben, bekijk dan ons klachtenregelement.

Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist