Wij hebben diverse samenwerkingsverbanden.

Praktijk Merkelbach

Het Logopediecentrum werkt op het gebied van taalleerstoornissen samen met praktijk Merkelbach. Zij zijn gevestigd in Sprang-Capelle en Den Haag. Praktijk Merkelbach voert het orthopedagogisch- orthodidactisch, neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek uit. Wanneer er sprake is van (ernstige enkelvoudige) dyslexie zal uw kind worden verwezen voor de behandeling. Het Logopediecentrum fungeert als medebehandelaar en uitvoeder van het behandelplan.

Indien er geen sprake van (ernstige enkelvoudige) dyslexie, maar een taalontwikkelingsstoornis (TOS), kan de behandeling ook door het Logopediecentrum worden uitgevoerd, op basis van een logopedische diagnose.

Voor meer informatie over Praktijk Merkelbach, klik hier.

Bijzonder Jij

Op de maandag/donderdag onderzoekt en behandelt Miranda Kwakman patiënten met logopedische stoornissen bij Bijzonder Jij in Almere Poort. Daarnaast heeft zij op die dagen overleg met de andere disciplines werkzaam bij Bijzonder Jij, d.w.z. met de gedragspecialist/counceler, de orthopedagoog, de ecologisch pedagoog en de pedagogisch medewerker. Deze overleggen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het afstemmen van behandelplannen of op het inzetten van elkaars expertise bij lopende behandelingen. Ook worden, indien wenselijk, cliënten naar elkaar doorverwezen.

Voor meer informatie over Bijzonder Jij, klik hier.

Downpoli

Deze poli wordt 8 keer per jaar gehouden in de Kinderkliniek in Almere.

Er zijn veel disciplines bij betrokken zodat kinderen met het syndroom van Down op deze ochtenden door veel behandelaars gezien kunnen worden.

Na afloop is  er een multi -disciplinair overleg waarin afstemming van bevindingen en behandeltraject plaatsvindt.

Bibi van Ooijen is de logopediste binnen dit team.

Meer informatie vind je op de website van de Downpoli.

Curious Consultation van “Aprils Touch”

Twee van de logopedisten van het Logopediecentrum hebben ervaring met het verrichten van transgender ( genderdysfonie) behandelingen.

De logopedist richt zich in deze behandelingen op het

  • verbeteren van de resonans: van een zwaarder borstresonans naar de lichter kopresonans.
  • Melodie en intonatie: van variatie in volume naar variatie in toonhoogte
  • Articulatie: van logge articulatie naar een verzorgde , pittige articulatie.

Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Voor meer informatie over Aprils Touch zie de website van Aprils Touch.