Wij hebben diverse samenwerkingsverbanden.

Praktijk Merkelbach

Het Logopediecentrum werkt op het gebied van taalleerstoornissen samen met praktijk Merkelbach. Zij zijn gevestigd in Sprang-Capelle en Den Haag. Praktijk Merkelbach voert het orthopedagogisch- orthodidactisch, neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek uit. Wanneer er sprake is van (ernstige enkelvoudige) dyslexie zal uw kind worden verwezen voor de behandeling. Het Logopediecentrum fungeert als medebehandelaar en uitvoeder van het behandelplan.

Indien er geen sprake van (ernstige enkelvoudige) dyslexie, maar een taalontwikkelingsstoornis (TOS), kan de behandeling ook door het Logopediecentrum worden uitgevoerd, op basis van een logopedische diagnose.

Voor meer informatie over Praktijk Merkelbach, klik hier.


Downpoli

Deze poli wordt 10 keer per jaar gehouden in de Kinderkliniek in Almere. Er zijn veel disciplines bij betrokken zodat kinderen met het syndroom van Down op deze ochtenden door veel behandelaars gezien kunnen worden. Na afloop is  er een multi -disciplinair overleg waarin afstemming van bevindingen en behandeltraject plaatsvindt. Bibi van Ooijen is de logopediste binnen dit team.

Meer informatie vind je op de website van de Downpoli.