Kinderen kunnen tijdens hun taalontwikkeling een achterstand oplopen. Dit kan zich uiten in:

  • taalbegrip
  • zinsbouw (grammatica)
  • woordenschat
  • taalgebruik

Volwassenen met taalproblemen kunnen ook moeite hebben met de bovenstaande aspecten van taal.
Taalstoornissen bij volwassen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door hersenletsel (afasie).
Gehoorstoornissen kunnen bij de taal(ontwikkeling) van zowel kinderen als volwassenen een rol spelen.