De logopedist

De logopedist behandelt mensen die problemen hebben op het gebied van:

 • stem
 • spraak
 • taal
 • gehoor
 • eten en drinken
 • lezen en schrijven (ten gevolge van taalproblemen

Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie/verzorgers van de patiënt en de ouders/leerkrachten van het kind.
Wat gebeurt er na je verwijzing naar de logopedist?

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek met de logopedist wordt het volgende besproken:

 • Je klachten of reden van verwijzing naar de logopedist
 • Informatie over het verloop van de behandeling (verwachte duur, tijd per behandeling, behandelfrequentie)
 • Uitleg over eventuele onderzoeken of testen
 • Uitleg over samenwerking (indien van toepassing) met andere zorgverleners of leerkrachten

Onderzoek

Om een correcte diagnose te kunnen stellen zal de logopedist een onderzoek doen of een test afnemen. Wat dit precies inhoudt is afhankelijk van de klacht en zal tijdens het eerste gesprek besproken worden.

Het diagnose gesprek

Tijdens dit gesprek wordt het volgende besproken:

 • Bevindingen naar aanleiding van het onderzoek en voorstel verdere behandeling
 • Vooruitzichten
 • Je toestemming voor het behandelingstraject

De behandeling

Na het diagnose gesprek kan er een start gemaakt worden met de behandeling.
Het aantal behandelingen en de invulling er van is afhankelijk van de klacht of aandoening.
Tijdens de behandeling kunnen evaluatiemomenten plaatsvinden waarin de voortgang te bespreken en aansluitend uw toestemming voor de vervolgbehandelingen.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling wordt er een schriftelijk eindverslag gemaakt, deze is bedoeld voor uw verwijzer (meestal de huisarts of een specialist).
Mocht u naar verloop van tijd behoefte hebben contact te krijgen met de logopedist (om uw vorderingen of eventuele terugval te bespreken), kunt u dit via uw verwijzer bespreken.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket. Dit betekent dat de kosten voor logopedische behandelingen, voorgeschreven door uw verwijzer, door de zorgverzekeraars vergoed worden. Voor personen ouder dan 18 jaar worden de kosten door de zorgverzekeraars wel ten laste van het eigen risico van € 385 (2016) gebracht, voor kinderen tot 18 jaar geldt dit niet.